ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 เมษายน 2558

รางวัลที่ 1
605704

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
557558861962

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
70

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มีนาคม 2558

รางวัลที่ 1
048151

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
339622623757

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
92

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 มีนาคม 2558

รางวัลที่ 1
240237

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
008031498857

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
34

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

รางวัลที่ 1
001864

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
103392825843

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
90

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

รางวัลที่ 1
155537

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
008083286813

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
79

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มกราคม 2558

รางวัลที่ 1
244351

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
068398595877

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
74

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2557

รางวัลที่ 1
461704

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
535853950982

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
57

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2557

รางวัลที่ 1
948354

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
080763775901

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
90

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2557

รางวัลที่ 1
480449

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
161380580820

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
11

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

รางวัลที่ 1
479804

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
179422480709

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
25

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

รางวัลที่ 1
206608

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
203607855979

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
44

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2557

รางวัลที่ 1
656409

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
647784848910

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
94

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2557

รางวัลที่ 1
375615

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
086159251520

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
44

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กันยายน 2557

รางวัลที่ 1
772269

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
112257342790

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
35

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กันยายน 2557

รางวัลที่ 1
856763

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
308477490912

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
22

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2557

รางวัลที่ 1
662842

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
187633639912

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
91

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2557

รางวัลที่ 1
766391

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
349576623637

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
82

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กรกฏาคม 2557

รางวัลที่ 1
468728

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
104117205944

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
45

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กรกฏาคม 2557

รางวัลที่ 1
378477

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
123441864

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
39

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2557

รางวัลที่ 1
673920

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
140158576639

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
95

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2557

รางวัลที่ 1
781198

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
160324409636

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
18

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

รางวัลที่ 1
087523

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
112150246505

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
20

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

รางวัลที่ 1
103297

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
143158673797

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
52

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 เมษายน 2557

รางวัลที่ 1
153406

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
013344355634

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
26

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 เมษายน 2557

รางวัลที่ 1
028866

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
186499835938

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
95

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มีนาคม 2557

รางวัลที่ 1
531404

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
250305400904

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
79

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 มีนาคม 2557

รางวัลที่ 1
906318

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
116537753798

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
35

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557

รางวัลที่ 1
384245

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
074397521530

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
01

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

รางวัลที่ 1
180149

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
406492888976

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
95

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มกราคม 2557

รางวัลที่ 1
306902

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
077149242510

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
52

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2556

รางวัลที่ 1
561072

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
275503513750

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
48

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2556

รางวัลที่ 1
341767

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
111228742826

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
79

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2556

รางวัลที่ 1
168795

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
074734766980

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
27

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

รางวัลที่ 1
806925

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
069304672753

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
28

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

รางวัลที่ 1
739804

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
020173256502

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
47

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2556

รางวัลที่ 1
963289

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
402529876952

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
60

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2556

รางวัลที่ 1
647882

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
028324576650

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
14

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กันยายน 2556

รางวัลที่ 1
562684

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
056235574754

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
63

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กันยายน 2556

รางวัลที่ 1
548123

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
045281570800

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
05

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2556

รางวัลที่ 1
321327

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
201417448945

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
20

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2556

รางวัลที่ 1
356435

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
329451718880

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
82

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กรกฏาคม 2556

รางวัลที่ 1
566996

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
210352526584

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
86

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กรกฏาคม 2556

รางวัลที่ 1
646905

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
075284903904

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
51

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2556

รางวัลที่ 1
289673

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
098114390502

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
69

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2556

รางวัลที่ 1
935489

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
480713716768

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
90

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

รางวัลที่ 1
687125

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
034261390945

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
56

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2556

รางวัลที่ 1
603458

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
272359516830

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
07

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 เมษายน 2556

รางวัลที่ 1
843846

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
828834862906

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
86

รางวัลละ 1,000 บาท

ติดตามข่าวสารจาก Boxza.com

หน้าต่างนี้จะปิดใน 30 วินาที ปิดหน้าต่างนี้