ตรวจหวย สลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

รางวัลที่ 1
141737

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
382975

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
087268

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
98

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

รางวัลที่ 1
399459

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
238403

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
046671

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
02

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 เมษายน 2559

รางวัลที่ 1
221609

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
008228

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
507523

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
87

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 เมษายน 2559

รางวัลที่ 1
066720

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
390546

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
285852

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
92

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มีนาคม 2559

รางวัลที่ 1
134918

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
855877

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
004973

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
32

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 มีนาคม 2559

รางวัลที่ 1
439686

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
426530

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
155743

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
06

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัลที่ 1
356364

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
312699

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
309535

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
98

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัลที่ 1
927800

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
625999

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
054076

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
09

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 17 มกราคม 2559

รางวัลที่ 1
304371

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
031532

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
743786

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
50

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2558

รางวัลที่ 1
008217

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
246264

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
596895

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
02

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 17 ธันวาคม 2558

รางวัลที่ 1
930255

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
140250

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
094638

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
08

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2558

รางวัลที่ 1
915350

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
181238

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
175714

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
78

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

รางวัลที่ 1
795283

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
028241

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
643802

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
03

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

รางวัลที่ 1
361211

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
106757

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
166473

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
45

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2558

รางวัลที่ 1
968630

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
134457

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
054412

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
62

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2558

รางวัลที่ 1
594825

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
175918

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
440799

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
07

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กันยายน 2558

รางวัลที่ 1
743148

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
209435

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
084375

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
06

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กันยายน 2558

รางวัลที่ 1
021094

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว
260403

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
068819

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
89

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2558

รางวัลที่ 1
033363

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
227624648781

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
40

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2558

รางวัลที่ 1
518677

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
333598648889

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
53

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กรกฏาคม 2558

รางวัลที่ 1
121507

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
294461761830

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
49

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กรกฏาคม 2558

รางวัลที่ 1
759049

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
081565567814

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
26

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2558

รางวัลที่ 1
644742

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
253386429532

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
05

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 2 มิถุนายน 2558

รางวัลที่ 1
388881

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
314700876969

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
ุ65

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2558

รางวัลที่ 1
011421

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
484799851928

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
38

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2558

รางวัลที่ 1
543466

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
163195366818

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
30

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 เมษายน 2558

รางวัลที่ 1
506260

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
101164495973

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
38

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 เมษายน 2558

รางวัลที่ 1
605704

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
557558861962

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
70

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มีนาคม 2558

รางวัลที่ 1
048151

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
339622623757

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
92

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 มีนาคม 2558

รางวัลที่ 1
240237

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
008031498857

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
34

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

รางวัลที่ 1
001864

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
103392825843

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
90

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

รางวัลที่ 1
155537

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
008083286813

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
79

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มกราคม 2558

รางวัลที่ 1
244351

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
068398595877

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
74

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2557

รางวัลที่ 1
461704

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
535853950982

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
57

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2557

รางวัลที่ 1
948354

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
080763775901

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
90

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2557

รางวัลที่ 1
480449

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
161380580820

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
11

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

รางวัลที่ 1
479804

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
179422480709

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
25

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

รางวัลที่ 1
206608

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
203607855979

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
44

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2557

รางวัลที่ 1
656409

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
647784848910

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
94

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2557

รางวัลที่ 1
375615

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
086159251520

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
44

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กันยายน 2557

รางวัลที่ 1
772269

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
112257342790

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
35

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กันยายน 2557

รางวัลที่ 1
856763

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
308477490912

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
22

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2557

รางวัลที่ 1
662842

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
187633639912

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
91

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2557

รางวัลที่ 1
766391

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
349576623637

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
82

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กรกฏาคม 2557

รางวัลที่ 1
468728

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
104117205944

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
45

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กรกฏาคม 2557

รางวัลที่ 1
378477

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
123441864

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
39

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2557

รางวัลที่ 1
673920

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
140158576639

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
95

รางวัลละ 1,000 บาท

+ ตรวจหวย งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2557

รางวัลที่ 1
781198

รางวัลละ 2,000,000 บาท

เลขหน้า 3 ตัว

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 3 ตัว
160324409636

รางวัลละ 2,000 บาท

เลขท้าย 2 ตัว
18

รางวัลละ 1,000 บาท